DOČEK NOVE 2022. GODINE U BANOVIĆIMA

Kategorija: TV Datum kreiranja nedjelja, 02 Januar 2022

Doček nove 2022. godine u BanovićimaGeneralni pokrovitelj Općina Banovići i općinski načelnik dr. Bego Gutić

Organizatori: JU Centar za kulturu i informisanje Banovići, JU Sportsko-kulturni centar Banovići, JU Javna biblioteka Banovići, JU Centar za zaštitu , razvoj i promociju turizma Banovići

Produkcija: Centar za kulturu i informisanje Banovići

Realizacija: Eniz Gabeljić, Mirnes Brigić, Senad Mahmutbegović, Mirnes Dostović, Edin Kovačević, Fikret Kerić