29. REDOVNA SKUPŠTINA RMU BANOVIĆI

Kategorija: TV Datum kreiranja srijeda, 30 Juni 2021

Održana je 29. redovna sjednica Skupštine RMU Banovići. Razmatrani su i usvojeni: godišnji Izvještaj o poslovanju Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, te Izvještaji o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Novinar: Edin Kovačević

Snimatelj i montaža: Fikret Kerić