INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR KONJUH

Kategorija: TV Datum kreiranja subota, 22 Maj 2021

Na prostoru Zaštićenog pejzaža Konjuh otvoreni su Informativno edukativni centar Konjuh lab i igralište za djecu sa poteškoćama u razvoju. Riječ je o zajedničkim projektima organizacije CISP i općine Banovići.

Novinar: Edin Kovačević

Snimatelj i montaža: Senad Mahmutbegović