Registrator

Kategorija: Registrator Datum kreiranja srijeda, 15 April 2015

 Izdavač Javna ustanova „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići, 2010. godine, pokrenula je list Banovićki registrator koji, kao što mu i ime govori, ima zadatak da bilježi događaje na lokalnom nivou. Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, glavni i odgovorni urednik Edin Kovačević, zamjenik urednika i lektor Safet Berbić, tehničko uređenje Alen Mujkić, štampa PrintCom Tuzla, tiraž 1.000 primjeraka, dimenzije 21 x 30 cm, kolor. List je izlazio po potrebi, a na zahtjev Osnivača, Općinskog vijeća i općinskog načelnika, kontinuirano sve do 2013. godine. Do tog datuma izašlo je osam brojeva, od čega je prvih pet brojeva ukoričeno u jedan svezak.

 

Broj 1, mart 2010

 

Broj 2, juli 2010

 

Broj 3, oktobar 2010

 

Broj 4, januar 2011

 

Broj 5, juni 2011

 

Broj 6, septembar 2011

 

Broj 7, septembar 2012