Marketing

Kategorija: Marketing Datum kreiranja srijeda, 15 April 2015

Emitiranje oglasa, obavještenja i reklamnih poruka u trajanju od 30 sekundi ili do 30 riječi teksta:

        -1 emitovanje – 3,00 KM

Emitiranje oglasa, obavještenja i reklamnih poruka u trajanju preko 30 sekundi ili preko 30 riječi teksta:

       -1 emitovanje – 5,00 KM

Izrada radio spotova za emitiranje na drugim radio-stanicama 30,00 KM,

Reklamni blok u trajanju od 5 minuta – 80,00 KM,

Reklamne emisija do 30 minuta – 150,00 KM,

Emitiranje prazničkih čestitki – 10,00 KM,

Na navedene cijene uračunava se PDV.

 

“NE GUBITE VRIJEME I NOVAC,

NAJBOLJI GLAS DALEKO SE ČUJE.

RADIO BANOVIĆI – VAŠ RADIO.”

 

Primjeri

Auto-dijelovi Hodžić

Moje torte Banovići

Nuća Banovići

Zembas Banovići