Općinsko vijeće Banovići

Kategorija: TV Datum kreiranja subota, 02 Maj 2015

Općinsko vijeće Banovići na 37. redovnoj sjednici , usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Prihvaćene su i Odluke o utvrđivanju djelatnosti od posebnog interesa za općnu Banovići, te o komunalnim taksama.