FATIMINA RUKA

Kategorija: Izdavačka produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

 Izdavač JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići, 2013. godine, za izdavača, direktor Mirnes Brigić, autor Safet Berbić, spiker Mirela Bojić. Ovaj roman koji na 444 stranice govori o sudbini rudara snimljen je na DVD u trajanju od 13 sati i predstavljen je javnosti na Dan bijelog štapa, 15. oktobar 2013. godine. Na ovaj način ovo vrijedno književno ostvarenje učinjeno je dostupnim i za slijepe i slabovidne osobe.