SUNCE ZA RUDARE

Kategorija: Filmska produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

 

 

Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, autor Safet Berbić, kamera Edin Kovačević, montaža Fikret Kerić, spiker Mirela Bojić, Nusret Lugavić. Filmovana je priča o nastanku i razvoju rudnika mrkog uglja u Banovićima. Tiraž 2.000 primjeraka.