JEDNA PRIČA O BANOVIĆIMA

Kategorija: Filmska produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

 Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, autor Safet Berbić, kamera Edin Kovačević, montaža Fikret Kerić, spiker Mirela Bojić. Filmovana je priča o Banovićima koja kroz povijest prati nastanak i razvoj grada i općine. Tiraž 1.000 primjeraka