KAO SAN / LIKE A DREAM

Kategorija: Izdavačka produkcija Datum kreiranja četvrtak, 16 April 2015

 Druga zbirka poezije Lejle Avdić izašla je posthumno. Za izdavača, direktor Mirnes Brigić, biblioteka Forma, urednik Safet Berbić, prevoditeljica Alisa Parić, recenzenti Mima Vasić, Edis Hodžić. 12 x 21 cm, tiraž 1.000 primjeraka, 131 strana, štampa PrintCom Tuzla,. Prihod od prodaje druge zbirke pjesama doniran je Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH“ iz Sarajeva.